SILIKON K 31 1 kg + katalizator C-88 30 g

260,00 kn

FacebookTwitterEmail

Opis

SILIKON K 31 1 kg + katalizator C-88 30 g

Silikonska guma K31 1 kg + katalizator C-88 30 g
Silikonska guma za proizvodnju elastičnih kalupa za lijevanje gipsa, epoksida, poliuretana, metakrilatnih i poliesterskih smola, betona, voskova, legura metala niske točke taljenja i slično.

Silikon K31 je dvokomponentni materijal za proizvodnju fleksibilnih modela za lijevanje objekata od gipsa, epoksi, poliuretana, i metakrilata
poliesterske smole, beton, voskova, legura metala niske točke taljenja i slično.

Tvrdoća 25 Shore A
Vrijeme početka želiranja 20-30 minuta na 20 stupnjeva C
Vlačna čvrstoća  4,0 N / mm2
Vrijeme sušenja, razkalupljenje
C-88: 12-14 sati
Vrijeme sušenja, razkalupljenje
Tixo-Quick: 3-4 sata
Izduženje pri lomljenju 400%
skupljanje  0.6%