Reklamacije

SVE TO d.o.o. prodaje isključivo nove proizvode. Za svaki prodani proizvod izdajemo jamstvo proizvođača. Na jamstvenom listu su navedeni uvjeti jamstva i popis ovlaštenih servisa za Hrvatsku. U slučaju reklamacije proizvoda potrebno je obratiti se ovlaštenom servisu koji je naveden u jamstvenom listu. Jamstveni rok za svaki proizvod je istaknut na web stranicama i na ovjerenom jamstvenom listu koji se isporučuje sa proizvodom.

Ako je naručena pošiljka koju smo vam poslali oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo Vas da nas što prije kontaktirate kako bismo i mi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali vam novu.

Neke se proizvode iz naše ponude u slučaju nedostatka ili kvara u jamstvenom roku u dogovoru s dobavljačem ne popravlja, nego se za isti isporučuje identičan ispravan artikl po principu jedan za jedan.

Reklamacija na neispravan proizvod ostvaruje se prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu proizvoda. Uz neispravan proizvod morate obavezno priložiti račun, jamstvo i opis kvara.

SVE TO d.o.o. svoje jamstvene uvjete i garancije na garancijama koje izdaje proizvođač artikla, te niti malo ne odstupa od toga. Ukoliko je na jamstvenom listu kao ovlašteni servis navedena druga tvrtka potrebno ih je osobno kontaktirati i dogovoriti detalje oko dostave robe na servis.

Robu sa fizičkim oštećenjem nećemo zaprimiti. Ukoliko želite, neispravnu robu možemo servisirati i izvan jamstva, ali samo i jedino one artikle za koje imamo  dogovoreno ovlašteno servisiranje.

Povrat ispravne robe uz povrat novca neće biti moguć ukoliko ne bude ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • Roba i dodatni dijelovi koji su sastavni dio pakiranja moraju biti u količini i stanju u kojem su originalno isporučeni – bez fizičkih oštećenja.
  • Originalna ambalaža proizvoda mora biti bez fizičkih oštećenja, ogrebotina, udubljenja i ne smije biti obložena samoljepljivom trakom dostavnih službi.
  • Uz robu koja se šalje obavezno trebate poslati i kompletnu dokumentaciju koja je dobivena sa proizvodom: račun (kopija), jamstvo, upute.
  • Troškove povrata ispravne robe snosi kupac.

Pošiljke poslane dostavnim službama na račun primatelja nećemo biti u mogućnosti primiti. Dostavu prema SVE TO d.o.o. uvijek šaljete o svom trošku dok troškove povrata robe snosi tvrtka SVE TO d.o.o. ukoliko se utvrdi da je reklamacija bila opravdana.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09-ispravak, 133/09) tvrtka SVE TO d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor kupca na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor se može poslati poštom na adresu SVE TO d.o.o., Fra Luje Maruna 5, 10000 Zagreb.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod koji ste dobili neispravan, molimo Vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:

1. Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili Vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije na e-mail info@dipauto.hr.

2. Mi ćemo Vam po zaprimanju istih poslati potvrdu primitka reklamacije, te u roku 15 radnih dana reklamacijski zapisnik sastavljen temeljem Vašeg opisa reklamacije i informaciju o tome:
2.a.  može li se proizvod zamijeniti za novi,
2.b.  može li se za proizvod vratiti novac,

3. U slučaju 2.a. i 2.b. na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća ga na naše skladište.

4. U slučaju 2.a. i 2.b., kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamijenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 15 radnih dana, u suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 099 3089 099 ili e-mailom na info@dipauto.hr.

5.     Slobodno dalje naručujte na našoj stranici.

Pravo na raskid ugovora

Sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti potrošača Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest radnih dana.

U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona i zaštiti potrošača.

U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Kupac nema pravo na raskid ugovora ukoliko se radi o prodaji artikla koje je kupac otpakirao ili koristio. Artikli koje vraća kupac moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom.

Nadamo se da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti svaku Vašu reklamaciju.