Preval Sprayer

100,00 kn

FacebookTwitterEmail

Opis

PREVAL – RASPRŠIVAČ
Jedan raspršivač – bezbroj aplikacija jedna pogonska jedinica za više od 18 minuta primjene ili više od 474 ml
boje ili tekućine (više od 4 areosola),jedna boca raspršivača za više od 7m2 površine.Ukoliko koristite boje sljedite
upute proizvođača boje za razrjeđivanje.Ne tresti (mućkati) tokom primjene, ne koristiti pod kutem većim od 45°